L’equip de treball

La comissió promotora 

El projecte CALEAMI neix de les sinèrgies entre FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits) i el grup de recerca IARS (Infància i Adolescència en Risc Social) de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència)

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits és l’organització de referència a Espanya en l’àmbit de la infància tutelada i extutelada o bé sense suport familiar. Les entitats que formen part de FEPA desenvolupen projectes dirigits a donar resposta a les necessitats d’aquests joves (FEPA, 2017).

Per altra banda, el grup de recerca en Infància i Adolescència en Risc de la Universitat Autònoma de Barcelona és un grup de recerca interdisciplinari i interuniversitari que té com a objectiu contribuir des de la recerca a la millora de l’atenció a la infància i l’adolescència que es troba en situació de risc social. El grup està format per acadèmics i professionals que volen donar suport des de l’evidència empírica als diferents professionals i responsables polítics que treballen diàriament en l’àmbit de la infància i l’adolescència en risc.

La comissió promotora que lidera el projecte està formada per responsables de FEPA, educadors que treballen amb els joves en entitats de la Federació, joves extutelats i investigadors del grup de recerca IARS. 

 

El consell assessor

El consell assessor és l’encarregat d’oferir suport i assessorament a la comissió promotora en les diferents fases del projecte. El consell assessor està format per diferents perfils professionals amb l’objectiu d’aportar riquesa al projecte. El componen educadors que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència tutelada i extutelada, joves extutelats, responsables d’entitats, responsables polítics i acadèmics.

La col·laboració del consell assessor no és permanent en el temps. La seva participació s’emmarca en tres moments concrets del projecte i es concreta en les següents tasques vinculades a les diferents fases del projecte: 

Fase 1

Assessorar en el disseny del projecte de recerca.

Fase 2

Validar els instruments de recollida d’informació.

Fase 3

Valorar els resultats obtinguts a partir de grups de discussió.

Fase 4