Aviso legal, política de privacidad

Les seves dades seran conservades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les activitats i serveis de la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA)  que puguin resultar del seu interès i d’altres relacionades amb els sectors de la formació i accions mediambientals.

Si no desitges rebre més informacions relacionades amb la Federació D’entitats amb Projectes i pisos Assistits pots enviar un correu electrònic a lopd@fepa18.org indicant “Baixa”.

Sus datos serán conservados para el envío de informaciones relacionadas con las actividades y servicios de la Federación de Entidades con Proyectos y pisos Asistidos (FEPA)  que puedan resultar de su interés y otras relacionadas con los sectores de la formación y acciones medioambientales. Si no deseas recibir más informaciones relacionadas con la Federación de Entidades con Proyectos y pisos Asistidos (FEPA) puedes enviar un correo electrónico a  lopd@fepa18.org indicando “Baja”.